Zynga’nın eski ürün müdürlerinden Wendy Lee, sabık işverenine, şirketin hisse senedi satışlarıyla ilgili politikasındaki tutarsızlıkları öne sürerek dava açtı.

Mobil ve sosyal oyun yayıncısı Zynga’nın 16 Aralık 2011 tarihindeki ilk halka arzını takiben şirket çalışanlarına ve diğer hissedarlarına hisse senetlerini satabilmeleri için bu hisseleri en az 165 gün ellerinde tutmaları şart koşulmuştu. Dava dosyasına göre, üst düzey yöneticiler için bu kural uygulanmamış. 165 günlük satış yasağı kuralına uymak zorunda kalan eski ve halihazırdaki firma personeli %50 oranında bir değer kaybıyla yüzleşmek durumunda kalmış.

Lee, kendi gibi maddi kayba uğrayan hissedarlar adına zararlarının karşılanması için ilgili mahkemeye başvurmuş.